Upravit stránku

Instrukcja montażu dla chłodzenia FV KLIMA

1. STOSOWANIE SYSTEMU

System chłodzenia/ogrzewania sufitowego FV KLIMA to nowoczesny, energooszczędny system chłodzenia powierzchniowego. Produkowany jest w kilku wzorach, dostosowanych do różnych struktur sufitowych.

1.1. SYSTEM CoolFLEX DLA SUFITÓW METALOWYCH (PEŁNYCH LUB AKUSTYCZNYCH)

System składa się z cienkich płyt chłodzących CoolFLEX, umieszczonych w metalowych kasetach sufitowych. Płyty CoolFLEX produkowane są na zamówienie według specyfikacji projektu. Wydajność chłodzenia wynosi do 75 W/m2.

Montaż

 • Metalowa konstrukcja nośna przygotowywana jest odpowiednio do zastosowanych kaset sufitowych.
 • W przestrzeni sufitu instaluje się główny rurociąg z rur FV COOLING PE-RT 16 x 2 mm i nasuwanych złączek.
 • Płyty CoolFLEX wkłada się do metalowych kaset i podłącza do rurociągu głównego za pomocą szybkozłączy.
 • Wykonuje się napełnienie, próby szczelności i funkcjonalne.

1.2. SYSTEM CoolFLEX DLA SUFITÓW Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (PEŁNYCH LUB AKUSTYCZNYCH)

System składa się z cienkich płyt chłodzących CoolFLEX leżących na płytach gipsowo-kartonowych, zapewniających prosty i bezpieczny montaż. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności stosuje się płyty gipsowo-kartonowe z domieszką grafitu o podwyższonej przewodności cieplnej. Do mocowania stosuje się standardową konstrukcję metalową przeznaczoną do sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, z zastosowaniem profili metalowych CD i UD. Płyty CoolFLEX produkowane są na zamówienie według specyfikacji projektu. Wydajność chłodzenia wynosi do 70 W/m2.

 

Montaż

 • Przygotowuje się metalową konstrukcję nośną dla sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. Rozstaw profili CD wynosi 500 mm dla sufitów pełnych i 333 mm dla perforowanych sufitów akustycznych perforowanych.
 • W przestrzeni sufitu instaluje się główny rurociąg z rur FV COOLING PE-RT 16 x 2 mm i nasuwanych złączek.
 • Do profili montażowych przykleja się panele CoolFLEX za pomocą zainstalowanych fabrycznie powierzchni samoprzylepnych, po czym podłącza się je do głównego rurociągu za pomocą szybkozłączy.
 • Wykonuje się napełnienie, próby szczelności i funkcjonalne.
 • Następnie zakrywa się sufit płytami gipsowo-kartonowymi o przewodności cieplnej zgodnej z dokumentacją projektową.

1.3. AKTYWNE PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE CoolPLATE

Rury chłodzące ułożone są w rowkach płyty gipsowo-kartonowej. Poszczególne aktywne płyty chłodzące CoolPLATE są produkowane na zamówienie według specyfikacji projektu. Aktywne płyty gipsowo-kartonowe CoolPLATE instalowane są na standardowej konstrukcji metalowej przeznaczonej do obniżonych sufitów, korzystającej z profili CD i UD. Wydajność chłodzenia wynosi do 60 W/m2.

Montaż

 • Przygotowuje się metalową konstrukcję nośną dla sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. Rozstaw profili montażowych CD wynosi 333 mm.
 • W przestrzeni sufitu instaluje się główny rurociąg z rur FV COOLING PE-RT 16 x 2 mm i nasuwanych złączek.
 • Do profili montażowych mocowane są aktywne płyty gipsowo-kartonowe CoolPLATE, podłączane następnie do głównego rurociągu za pomocy szybkozłączy.
 • Wykonuje się napełnienie, próby szczelności i funkcjonalne.

1.4. SYSTEM PODTYNKOWY CoolGRID

Jednostki chłodzące CoolGRID ułożone są w tynku sufitowym. Stosowane są w połączeniu z tynkiem lub gładzią grubości 10 - 20 mm. Płyty chłodzące CoolGRID dostarczane są w postaci prefabrykowanej lub są formowane przez układanie rury w szynach bezpośrednio podczas montażu. Wydajność chłodzenia wynosi do 70 W/m2 w zależności od rozstawu i zastosowanej gładzi.

Procedura montażu systemu CoolGRID

 • Sufit musi spełniać warunki gładkości podłoża według ČSN EN 13914-2 (5 mm/2 m). Betonowy podkład sufitu musi być dojrzały i suchy, konieczne jest usunięcie zanieczyszczeń i zeszlifowanie występów.
 • W pomieszczeniach, w których instalowany będzie system chłodzenia sufitowego, należy przygotować podłoże zgodnie ze wskazówkami technologicznymi dostawcy mieszanki tynkarskiej.
 • Instalacja głównego rurociągu z rury FV COOLING PE-RT 16 x 2 mm i nasuwanych złączek.
 • Na powierzchni sufitu zamocować w określonych odstępach zaciski do rury 8x1 mm. Zaciski najlepiej jest mocować kołkami Ø 5 mm lub w inny odpowiedni sposób.
 • W zaciskach ułożyć rurę FV COOLING PB 8 x 1 mm i podłączyć do głównego rurociągu za pomocą szybkozłączy.
 • Wykonuje się napełnienie, próby szczelności i funkcjonalne.

Tynkowanie systemu CoolGRID

 • Do tynkowania sufitu zalecamy stosowanie odpowiedniej mieszanki gipsowej lub tynkarskiej o przewodności cieplnej odpowiadającej projektowi. Nakładanie należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostawcy.
 • Minimalna grubość tynku to 20 mm.
 • Rozmiary całości dylatacyjnych określone są w zaleceniach dotyczących stosowania danej mieszanki tynkarskiej.
 • Podczas tynkowania system musi być pod ciśnieniem, a w trakcie tynkowania należy sprawdzać ciśnienie w systemie.

2. PODSTAWOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I MONTAŻU SYSTEMÓW FV KLIMA

 • Aby zapobiec kondensacji, sufit musi być tak zwymiarowany, aby temperatura wody wlotowej była zawsze wyższa od temperatury punktu rosy.
 • Potrzebna wysokość konstrukcji sufitu dla systemu sufitów z płyt gipsowo-kartonowych i kasetonowych wynosi 6 - 20 cm.
 • Dla sufitowych systemów chłodzących natynkowych zalecana łączna grubość tynku wynosi 2 cm.
 • Optymalna długość obwodu z rurą ø8x1 mm wynosi 20 - 40 m.
 • Optymalny rozmiar powierzchni chłodzącej na jedną gałąź rurociągu dystrybucyjnego ø16x2 mm wynosi 10-15 m2.
 • Do rozdzielacza można podłączyć do 15 gałęzi chłodzących.
 • Każda gałąź musi być wyposażona w zawór regulujący z napędem termicznym.
 • Czujnik punktu rosy musi znajdować się w każdym pomieszczeniu na rurze zasilającej.
 • Zaleca się zapewnienie w pomieszczeniach chłodniczych wentylacji klimatyzowanym powietrzem.
 • Przy stosowaniu systemu do ogrzewania zaleca się stosowanie materiału izolacyjnego o grubości 3 - 5 cm nad panelami chłodzącymi.
 • Przy ogrzewaniu sufitowym temperatura wody grzewczej jest ograniczona do 45 °C.
 • System można napełniać wodą pitną bez mechanicznych zanieczyszczeń.
 • Dylatacja sufitów chłodzących/grzewczych powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z danymi technicznymi i zaleceniami producentów mieszanek tynkarskich i płyt gipsowo-kartonowych.

3. URUCHOMIENIE

Po zmontowaniu i kontroli całego systemu napełnia się obwody czystą wodą w następujący sposób:

 • Zamknąć wszystkie obwody na rozdzielaczu przez obracanie głowic ręcznych i przepływomierzy.
 • Do zaworu wlotowego rozdzielacza doprowadzić wodę pod ciśnieniem, a na zaworze spustowym zamontować wąż, doprowadzony do odpływu.
 • Otworzyć pierwszy obwód, pozwolić na przepływ wody, a gdy płynie sama czysta woda bez powietrza, zamknąć obwód zaworem i przepływomierzem.
 • Następnie otworzyć kolejny obwód i stopniowo napełnić w ten sposób wszystkie obwody.
 • Następnie, przy zamkniętych zaworach i przepływomierzach, odpowietrzyć obie belki rozdzielacza.
 • Otworzyć wszystkie obwody i przeprowadzić próbę szczelności według następującej procedury.
 • Ustawić ciśnienie w systemie na 6 barów, utrzymywać przez 10 minut, a następnie szybko zwolnić.
 • Ustawić ciśnienie w systemie na 2 bary, utrzymywać przez 10 minut, a następnie szybko zwolnić.
 • Ustawić ciśnienie w systemie na 4 bary. Ciśnienie nie może spaść poniżej 3,4 bara w ciągu 30 minut, a po 2 godzinach poniżej 3,2 bara.
 • W czasie próby nie mogą objawić się nieszczelności, z przebiegu próby należy sporządzić protokół.
 • Uruchomić pompę obiegową, a przez obracanie przepływomierzy ustawić natężenie przepływu we wszystkich gałęziach.
 • Przeprowadzić próbę funkcjonowania regulacji i system jest gotowy do użycia.

4. MONTAŻ KSZTAŁTEK SYSTEMOWYCH

Montaż kształtek wykonuje się według następującej procedury roboczej. Przez cały czas manipulacji kształtkami należy dbać o czystość kształtki i rury, w szczególności ich części uszczelniających.

Rura przeciąć nożycami prostopadle do osi. Aby zapobiec spłaszczeniu rury, zaleca się obracanie jej w nożyczkach.
Wewnętrzną krawędź rury lekko zfazować za pomocą ręcznej fazerki do głębokości około 1 mm.
Wsunąć do rury tuleję podtrzymującą tak daleko, jak to możliwe.
Końcówkę rury w szerokości 15 mm lekko nasmarować smarem silikonowym FV do pierścieni O-ring.
Wsunąć kształtkę na rurę do oporu. Rura 16 wsunięta 27 mm, rura 8 wsunięta 20 mm. Do orientacji służą znaczki nadrukowane na rurze.
Po montażu można złącze obracać, oraz wysunąć rurę po ściśnięciu pierścienia zabezpieczającego. Przy ponownym montażu rurę trzeba znowu nasmarować i sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia.
FV-KLIMA_-pdf220.42 KB