Upravit stránku

REGA

Wyposaźona szafka rozdzielaczowa z rozdzielaczem do dystrybucji i zbierania płynu niezamarzającego i do przenosienia ciepła między sondami geotermalnymi i pompą ciepła. Może być podłączona do rury za pomocą elektrozłączek lub złączek mechanicznych do HDPE rur. Szafka musi być w pomieszczeniu budynku.

  • Wlot d40 - 63, rura wylotowa d25 -40.
  • Możliwość przepływomierzy.
  • Wewnętrzna elewacja budynku.
  • Liczba obwodów wejściowych 2 - 3
  • Jakościowa izolacja termiczna z poliuretanu
* za xx i yy w numerze katalogowym zostanie podstawiona średnica rury kolektora i rury wylotowej
icon_1
icon_2
icon_3
icon_4
icon_5
icon_6
icon_7
icon_8
icon_9