Upravit stránku

Zalecane użycie materiału PP typ 3

Klasa ciśnienia PN 10

  • woda zimna do 20 °C,
  • ogrzewanie podłogowe do do 45 °C.

Klasa ciśnienia PN 16

  • woda zimna do 20 °C,
  • woda ciepła do 60 °C.

Klasa ciśnienia PN 20

  • woda ciepła do 60 °C

(każdy projekt należy indywidualnie ocenić pod względem żywotności)

Ogólnie przyjmuje się, że wartość klasy ciśnienia (PN 10, PN 16, PN 20) wyraża grubość ścianki rury potrzebną do wyliczenia naprężenia w ściance, odporności ciśnieniowej rur oraz żywotności rurociągów w różnych warunkach (patrz: tabela). Ważne, aby pamiętać, że max ciśnienie robocze w budynkach dla wody zimnej (do 20 °C ) wynosi 10 bar, natomiast dla ciepłej wody użytkowej 7,5 bar dla max temperatury 60 °C.

Rurociąg został skonstruowany z założoną żywotnością 50 lat z tym, że dla wody zimnej odpowiednie będzie zastosowanie klasy ciśnienia PN 16, a dla ciepłej wody użytkowej PN 20.

Przy zastosowaniu niższych klas ciśnienia lub w innych warunkach roboczych, czy też dla innych mediów niż czysta woda, należy obliczyć żywotność rurociągu zgodnie z  ČSN EN 1778.

Dlatego należy zawsze brać pod uwagę wszystkie fakty, wynik jest bowiem kompromisem między następującymi wymaganiami: wymagana żywotność, zakładane obciążenie ciśnieniowe i cieplne (klasa ciśnienia), wymagany przepływ wody oraz cena nabycia materiału.

Wartości informacyjne maksymalnych dopuszczalnych ciśnień roboczych w zależności od temperatury dostarczanego medium oraz zakładanej żywotności rurociągu PP typ 3 zostały podane w tabeli.

Warunki eksploatacji w rurociągach PP typ 3 wg ISO DIS 12162
Temperatura (°C)Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
czas użytkowania (lata)PN 10PN 16PN 20
10121,1033,2041,40
519,9031,3039,10
1019,4030,5038,10
2518,7029,5036,80
5018,3028,7035,90
10017,9028,3035,50
20118,0028,3035,30
516,9026,6033,20
1016,5025,9032,30
2515,9025,0031,20
5015,5024,3030,40
10015,1023,7029,60
30115,3024,1030,10
514,3022,6028,20
1014,0022,0027,40
2513,5021,2026,40
5013,1020,6025,70
40113,0020,4025,50
512,1019,1023,90
1011,8018,6023,20
2511,4017,9022,30
5011,0017,4021,70
50111,0017,3021,60
510,2016,1020,10
109,9015,6019,50
259,5015,0018,80
509,3014,6018,20
6019,3014,6018,20
58,6013,6016,90
108,3013,1016,40
258,0012,6015,80
507,8012,2015,30
7017,8012,3015,30
57,2011,4014,20
107,0011,0013,80
256,109,6012,00
305,208,1010,10
8016,5010,3012,80
56,009,5011,90
104,907,709,60
253,906,207,70
9514,607,309,10
53,104,906,20
102,704,205,20

Wartości informacyjne warunków eksploatacji i odpowiadających im wartości żywotności systemów rurociągów z PP typ 3 produkowanych przez firmę FV PLAST. Współczynnik bezpieczeństwa k=1,25.

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i monitorowanie ruchu. Dalsze korzystanie z tej strony zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji