Projekt OP LZZ

Projekt OP LZZ

Nazwa projektu: „Specjalistyczne szkolenie pracowników i pracownic firmy FV Plast, a.s.“

Numer rejestracyjny projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00233

Nasz firma uzyskała dotacje na projekt w dziedzinie specjalistycznego szkolenia pracowników, który będzie realizowany w okresie od 1.02.2011 do 31.01.2013. Niniejszy projekt jest finansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i z budżetu państwowego Republiki Czeskiej.

Głównym celem strategicznym projektu jest wzrost konkuryncejności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie obecnej pozycji na rynku instalacji z tworzyw sztucznych. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez rozwój specyficznych i niezbywalnych umiejętności technologicznych i podnoszenie wiedzy, nie tylko u obecnych, ale także nowych pracowników.

Projekt jest zorientowany na:

  1. Integrację pracowników spółki zależnej (spółki - córki) do istniejących struktur produkcji zaměstnanců
  2. Wprowadzenie nowego asotymentu – innowacyjne produkty
  3. Zwiększenie wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii i procesów własnej produkcji

Efektem projektu będzie kompleksowy system edukacji konkretnej grupy docelowej, który przyczyni się do pełnej integracji kształcenia z potrzebami unikalnej produkcji. W zależności od potrzeb zostaną przygotowane specjalne kursy, które będą prowadzone przez osoby upoważnione i uprawnione (certyfikowane przez szkoleniowców dostawców technologii produkcyjnych).


Link do oficjalnej strony Europejskiego Funduszu Społecznego www.esfcr.cz

Drukuj


Gwarancja na
15 lat?
Oczywiście!

  • Jak to ???
  • Nowoczesna technologia
  • Systematyczna kontrola jakości

Więcej tutaj© 2019, FV - Plast, a.s.

Mapa strony

Created by eBRÁNA s.r.o. | Powered by CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing XHTML 1.0 | CSS 3